Projekt składa się z dwóch skryptów głównych oraz skryptów zbierających dane do analizy (identyczne z tymi które są używane w pakiecie mrtg). Dane są obrabiane w skrypcie licz_bajty.pl, napisanym w PERL'u i generującym macierz do pliku wyjściowego. Uruchamianie skryptu w cronie cyklicznie co 5 min. pozwala zliczać potrzebne informacje. Do prezentacji wymagany jest serwer http z obsługą php.

505 054 729p.czekaj@pcet.plGG:1832489


- - - - -


powered by FreeBSD www.pcet.pl